• SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, GIẢI PHÁP TỐI ƯU

  • flexi to stedy

  • SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Dịch vụ hậu mãi, bảo hành, bảo trì

 

Dịch vụ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn. Trong các trường hợp được yêu cầu, HANCOTECH sẵn sàng cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì mở rộng cho nhiều năm đối với các sản phẩm đã cung cấp.

Dịch vụ đào tạo, huấn luyện về biện pháp sử dụng, vận hành và các lưu ý kỹ thuật đặc biệt với các hệ thống sản phẩm đã cung cấp, lắp đặt.