• SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, GIẢI PHÁP TỐI ƯU

  • flexi to stedy

  • SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Dịch vụ lắp đặt

 

Để đạt được tính đồng bộ cao, HANCOTECH cũng thực hiện việc lắp đặt hoàn thiện cho các sản phẩm mình cung cấp và bàn giao cho khách hàng trên cơ sở chìa khóa trao tay.

HANCOTECH cung cấp dịch vụ lắp đặt cho các hệ thống sau:

-        Hệ thống điện nguồn bao gồm trạm biến áp, các tủ hạ thế, hệ thống điện trục.

-        Hệ thống busway.

-        Các hệ thống đặc biệt như năng lượng mặt trời, hệ thống quản lý điện thông minh.