• SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, GIẢI PHÁP TỐI ƯU

  • flexi to stedy

  • SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Manufacturing process

Orders enquiries

Orders enquiries

Design and Shop drawings

Thiết lập và lập bản vẽ chế tạo

Mechanical fabrication

Chế tạo vỏ tủ

Assembly and Wiring

Lắp ráp và đấu nối

Final factory inspection

Kiểm tra chất lượng

Packing & Delivery

Đóng gói, giao hàng

Testing and Commissioning at site

Thử nghiệm và vận hành

Training and Tenology transfer

Chuyển giao kỹ thuật

After-sales services

Dịch vụ hậu mãi