• SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, GIẢI PHÁP TỐI ƯU

  • flexi to stedy

  • SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP, GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Quy trình sản xuất

Nhận đơn hàng

NHẬN ĐƠN HÀNG

Thiết kế và Lập bản vẽ chế tạo

THIẾT KẾ VÀ LẬP BẢN VẼ CHẾ TẠO

Chế tạo vỏ tủ

CHẾ TẠO VỎ TỦ

Lắp ráp và Đấu nối

LẮP RÁP VÀ ĐẤU NỐI

Kiểm tra chất lượng

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Đóng gói, Giao hàng

Đóng gói, giao hàng

Thử nghiệm và Vận hành

Thử nghiệm và vận hành

Chuyển giao kỹ thuật

Chuyển giao kỹ thuật

Dịch vụ hậu mãi

Dịch vụ hậu mãi